Dziesięcioro uczniów z klas pierwszych (spośród 24 chętnych) zakwalifikowało się do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego “Droga ku przyszłości – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie odbyli rozmowę kwalifikacyjno-rekrutacyjną z Komisją Rekrutacyjną Projektu “Droga ku przyszłości” Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. Czas ferii zimowych upłynął dość nerwowo na oczekiwaniu wyników rekrutacji Dziesiątka zakwalifikowanych szczęśliwców przedstawia się następująco: Cieloszczyk Magdalena Florczyk Alicja Kaczmarczyk Przemysław Kubrak Aleksandra Mielewczyk Szymon Milewska Katarzyna Modzelewska Patrycja Sendrowska Katarzyna Szewczyk Augustyna Szmigiel Łukasz Natomiast na liście rezerwowej umieszczono pięcioro uczniów: Sokołowska Anna Poreda Estera Malinowski Bartłomiej Ścibek Dawid Gabińska Natalia W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych z dziedziny języka angielskiego, umiejętności psychospołecznych, przedsiębiorczości oraz informatyki. Zajęcia rozpoczną się już w marcu i będą trwały do czerwca 2011 r. Prowadzone będą w formie warsztatów przez doświadczonych trenerów i praktyków. Zakończą się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego oraz umiejętności informatycznych. W czwartek (05 marca) wszyscy uczestnicy powyższego projektu, w obecności dyrekcji szkoły jak i rodziców, otrzymali laptopy służące do pracy w trakcie zajęć oraz upominki m.in. pendrive, koszulkę, plecak. Pierwsze warsztaty, na początek z przedsiębiorczości, odbędą się już w następnym tygodniu. Zajęcia umiejętności psychospołecznych będą miały miejsce w okresie wakacyjnym w trakcie 3- tygodniowego bezpłatnego obozu szkoleniowo- wypoczynkowego w malowniczo położonej miejscowości pod Olsztynem. Wszystkie osoby, które znalazły się na liście rezerwowej otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych, które będą znajdować się na stronie internetowej projektu. W imieniu dyrekcji szkoły gratuluję wszystkim uczestnikom i trzymam kciuki za wytrwanie do końca projektu. Wicedyrektor – Luiza Lewandowska