Dzień Edukacji Narodowej to święto wyjątkowe. Każdy powinien mieć świadomość, że zawód nauczyciela odgrywa szczególną rolę w życiu każdego społeczeństwa. Jest to misja wymagająca ofiarności, poświęcenia, a przede wszystkim szczególnych predyspozycji. Dzień Edukacji Narodowej, to nie tylko święto nauczycieli, ale wszystkich którym bliskie są sprawy związane z kształceniem dzieci i młodzieży, a więc w pierwszej kolejności pracowników administracji i obsługi, ale także instytucji współpracujących na co dzień ze szkołą. W tym szczególnym dniu pragnę przekazać słowa uznania i podziękowania dla wszystkich nauczycieli za dotychczasowy trud i zaangażowanie w działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Życzę Państwu satysfakcji z dalszej pracy oraz wielu osiągnięć w dalszym życiu osobistym i zawodowym. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia wyróżniłem Nagrodą Dyrektora następujących nauczycieli: Panią Luizę Lewandowską Panią Krystynę Ciotrowską Panią Małgorzatę Pomichowską Pana Mariusza Górskiego Pana Wojciecha Sołowińskiego Pana Przemysława Zyśka Z kolei Pani Izabeli Lebiedzińskiej i Panu Andrzejowi Lewandowskiemu za dotychczasowe osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej na wniosek dyrekcji ZSO przyznane zostały Nagrody Starosty. Pragnę podziękować również za liczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jakie napłynęły na moje ręce, a w szczególności: Panu wiceministrowi Zbigniewowi Włodkowskiemu Panu Senatorowi Markowi Konopce Pani Poseł Lidii Staroń Panu Posłowi Jerzemu Antoniemu Gosiewskiemu Panu Burmistrzowi Janowi Alickiemu Zdjęcia z akademii przygotowanej przez klasę IIC. Ryszard Wojciech Pawlicki