Dzień Edukacji Narodowej, to nie tylko święto nauczycieli, ale wszystkich którym bliskie są sprawy związane z kształceniem dzieci i młodzieży, a więc w pierwszej kolejności pracowników administracji i obsługi, ale także instytucji współpracujących na co dzień ze szkołą.

W tym szczególnym dniu pragnę przekazać słowa uznania i podziękowania dla wszystkich nauczycieli za dotychczasowy trud i zaangażowanie w działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Życzę Państwu satysfakcji z dalszej pracy oraz wielu osiągnięć w dalszym życiu osobistym i zawodowym.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniłem Nagrodą Dyrektora następujących nauczycieli:

Panią Małgorzatę Karwowską
Panią Anetę Śniadą
Panią Annę Sienkiewicz
Pana Jacka Sobczaka
Pana Jerzego Karwowskiego
Pana Andrzeja Lewandowskiego
Pana Andrzeja Zadrogę.
Z kolei Pani Iwona Niewczas za dotychczasowe osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Nagrodę Starosty. Nagrody te zostały wręczone podczas akademii powiatowej w Piskim Domu Kultury.

Wśród wyróżnionych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest również Pan Mariusz Górski, który otrzymał Nagrodę Burmistrza za promocję naszego miasta w środowisku ponadlokalnym w dziedzinie sportu. Za wybitne osiągnięcia sportowe promujące Pisz w 2007 r. Nagrodą Burmistrza wyróżnieni zostali również tegoroczni absolwenci i obecni uczniowie naszej szkoły, a mianowicie:

Drużyna koszykarzy w składzie: Paweł Zienkiewicz, Michał Chojnowski, Bartłomiej Matysiak, Marek Łogiński, Grzegorz Ciotrowski, Sylwester Łogiński, Dariusz Sienkiewicz, Hubert Czyż, Dawid Bednarek, Michał Kibiłko, Łukasz Rumiński, Artur Sadłowski, Adrian Andrzejewski.
Drużyna tenisistek: Magdalena Gentek, Joanna Gentek.
Wszystkim nagrodzonymi i wyróżnionym składam gratulacje!

Na koniec pragnę podziękować Pani prof. Małgorzacie Pomichowskiej i klasie IIb za przygotowanie akademii szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ryszard Wojciech Pawlicki