10 Marca w naszej szkole odbył się “Dzień Sympatii”. Każdy uczeń chcący przekazać ciepłe słowo drugiej osobie mógł nabyć okazjonalną, ręcznie wykonaną kartkę. Dodatkowo powstał “miłosny gaik”, w którym to uczniowie mieli możliwość sfotografowania się z przyjaciółmi. Nad jakością zdjęć czuwał fotograf z profesjonalnym sprzętem. Zebrane pieniądze zostały przekazane na cele charytatywne.