Projekty

Poznanie przeszłości starożytnej Grecji i zrozumienie jej teraźniejszości


 działanie dofinansowane w ramach projektu  „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content