Harmonogram wywiadówek

13 września 2022 r.

26 października 2022 r.

14 grudnia 2022 r. – m.in. informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną za I semestr

22 marca 2023 r. – informacja o propozycjach ocen w kl. IV i bieżących w klasach I-III

17 maja 2022 r. – informacja o propozycjach ocen w klasach I-III

Skip to content