Nowy rok szkolny to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Po wakacyjnym odpoczynku wchodzimy z nowymi nadziejami, marzeniami i planami. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze. Pierwszoklasistom życzę, aby byli zadowoleni z wyboru szkoły, w której mogą zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania. W wyniku rekrutacji przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca dokonaliśmy naboru do pięciu klas pierwszych, w których uczyć się będzie około 160 uczniów. Utworzyliśmy dwie klasy ze zwiększonym wymiarem historii i języka polskiego, klasę biologiczno-chemiczną, matematyczno-informatyczną oraz klasę ze zwiększonym wymiarem matematyki, fizyki i historii. Wychowawcami klas pierwszych zostali: klasy Ia – mgr Anna Sienkiewicz klasa Ib – mgr Małgorzata Pomichowska – którą do czasu powrotu z urlopu macierzyńskiego zastąpi mgr Izabela Lebiedzińska klasa Ic – mgr Wojciech Sołowiński klasa Id – mgr Andrzej Lewandowski klasa Ie – mgr Beata Wądołowska Nastąpiła też czasowa zmiana wychowawcy klasy IIIe. Na okres zwolnienia lekarskiego mgr Agnieszkę Tuzinowską zastąpi mgr Maria Zielińska. Początek nowego roku szkolnego przyniósł też nieoczekiwane zmiany w składzie Rady Pedagogicznej. Z pracy zrezygnowała mgr inż. Magdalena Jermacz. Od 1 września 2007 r. w naszej szkole zatrudnieni zostali nowi nauczyciele: pani Anna Darda – nauczyciel języka angielskiego mgr Agnieszka Rurkowska – nauczyciel języka angielskiego mgr Małgorzata Borawska – pedagog szkolny mgr Marlena Dąbkowska – nauczyciel biologii ks. Arkadiusz Pietuszewski – nauczyciel religii, który kilka lat temu już pracował w naszej szkole. Podobnie jak w roku ubiegłym jako nauczyciele dochodzący pracować u nas będą: mgr Katarzyna Grosfeld-Brzostowska – nauczyciel geografii mgr Iwona Długołęcka-Nowicka – nauczyciel języka angielskiego mgr Lothar Neumann – nauczyciel języka niemieckiego Natomiast mgr Agnieszkę Tuzinowską na czas nieobecności zastąpią Panie: mgr Daniela Truszkowska i mgr Maria Zielińska. Z kolei mgr Jerzy Karwowski do końca sierpnia 2008 r. będzie przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia. Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym w murach ZSO uczyć się też będą uczniowie Gimnazjum Prywatnego w Piszu. U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim cierpliwości i wiary we własne możliwości, uczniom jak najlepszych wyników w nauce, trzecioklasistom stuprocentowej matury, a nauczycielom satysfakcji i spełnienia marzeń w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ryszard Wojciech Pawlicki