Inauguracja nowego roku szkolnego w ZSO w Piszu odbyła się z udział Pana Jerzego Małeckiego – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz, który w imieniu Starosty Piskiego wręczył Karolowi Cisowskiemu (kl. IIb) roczne stypendium naukowe za wyróżniające wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca dokonaliśmy naboru do czterech klas pierwszych, w których uczyć się będzie ponad 120 uczniów. Utworzyliśmy klasy: ze zwiększonym wymiarem historii i języka polskiego, biologiczno-chemiczną, matematyczno-informatyczną oraz ze zwiększonym wymiarem języka angielskiego, historii i matematyki. Wychowawcami klas pierwszych zostali:

klasy Ia – Pani Maria Grabowska
kl. Ib – Pani Iwona Niewczas
kl. Ic – Pani Izabela Lebiedzińska
kl. Id – Pan Jerzy Karwowski
Nastąpiła też zmiana wychowawcy klasy IIe. Za panią Beatę Wądołowską wychowawstwo przejmuje pan Andrzej Zadroga.

Początek nowego roku szkolnego przyniósł też nieoczekiwane zmiany w składzie Rady Pedagogicznej. Od 1 września 2008 r. w naszej szkole zatrudnieni zostali nowi nauczyciele:

Pani Małgorzata Walczyk – nauczyciel języka angielskiego
Pani Mariola Mierkowska – nauczyciel języka niemieckiego
Pani Elżbieta Kołakowska – nauczyciel języka polskiego
Pani Marta Skrodzka – nauczyciel matematyki
Pani Monika Złotkowska – nauczyciel religii
Pani Joanna Zielińska – pedagog szkolny.
Podobnie jak w roku ubiegłym jako nauczyciel dochodzący pracować u nas będzie:
– Pani Katarzyna Grosfeld-Brzostowska – nauczyciel geografii
– natomiast Panią Agnieszkę Tuzinowską na czas nieobecności zastąpią: Pani Maria Zielińska i Pan Jarosław Barański.

Z kolei pani Krystyna Ciotrowska do końca sierpnia 2009 r. będzie przebywać na urlopie zdrowotnym.

Nowy Rok szkolny stawia wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Po wakacyjnym odpoczynku wchodzimy z nowymi nadziejami, marzeniami i planami. Szczególne słowa gorących życzeń kieruję do uczniów klas pierwszych. Przekraczając próg naszej szkoły zaczynacie kolejny etap w swoim życiu. Wierzę, że w tej społeczności spotkacie wielu przyjaznych ludzi, którzy zawsze podadzą Wam pomocną dłoń. Życzę Wam zadowolenia z wyboru szkoły, w której będziecie mogli zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania.

Życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i wiary we własne możliwości. Nauczycielom życzę satysfakcji i spełnienia marzeń w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaś uczniom samych sukcesów w nauce.

Ryszard W. Pawlicki