17 września odbył się zjazd absolwentów klasy XIa, którzy maturę zadawali w 1969 r. Pod koniec sierpnia na swoim zjeździe spotkała się z tego samego rocznika, równoległa, klasa XIb.

Goście przyjechali z różnych stron Polski i sprawują różne funkcje zawodowe, np. Lech Nitkowski jest obecnie burmistrzem Barczewa. Podobnie jak poprzednio zacni goście zwiedzili szkołę i zapoznali się z jej aktualnymi problemami. Wychowawcą klasy XIa był nieżyjący już Mikołaj Własienko, pełniący w przeszłości też obowiązki dyrektora szkoły (marzec – wrzesień 1951 r. oraz w latach 1953-1954). I właśnie tę osobę szczególnie ciepło wspominali dawni wychowankowie, opowiadając licznie i zabawne anegdoty z jego udziałem. Wizyta w szkole nie obyła bez wpisów w kronice szkolnej i pamiątkowych fotografii. Poprzednio klasa XIa spotkała się w tak licznym gronie z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w czerwcu 1996 r.

Po części oficjalnej w szkole goście udali się na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobach nieżyjących już pedagogów i grobie klasowej koleżanki – Ewy Wilmańskiej, długoletniej polonistki w Zespole Szkół nr 1 w Piszu.

Dalsza, dwudniowa, część zjazdu miała miejsce już w Kwaterze Łowieckiej w Zamordejach, uroczym miejscu nad Jeziorem Nidzkim. Organizacją zjazdu zajęła się Halina Steczkowska-Biedrzycka i Jolanta Kierlańczyk-Mironiuk.