4 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Panem Marcinem Kamińskim-Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o stanie obecnym na rynku pracy, jak również przyszłości. Obecnie pracodawcy potrzebują robotników wykwalifikowanych, operatorów maszyn i urządzeń, specjalistów, sprzedawców oraz pracowników usług. Szczególną uwagę poświęcił na kompetencje jakie młodzi ludzie powinni posiadać, pozwalające na elastyczną zmianę w zawodach, które powstaną w przyszłości. Najbardziej cenione kompetencje to: samoorganizacyjne (odpowiedzialność, zarządzanie czasem, i terminowość, samodzielna organizacja pracy, bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli), interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, praca w grupie, posługiwanie się językiem polskim) i kognitywne (uczenie się nowych rzeczy, pomysłowość, kreatywność, analiza informacji i wyciąganie wniosków). Dyrektor PUP mówił również o tym, że za kilka lat pewnych zawodów już nie będzie, ale powstaną nowe, jeszcze nieznane, dlatego tak ważne są kompetencje kluczowe.