26 marca 2009 r. troje uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, wzięło udział w konkursie wiedzy o parkach narodowych i krajobrazowych naszego województwa. Uczestnikami byli uczniowie szkół ponad gimnazjalnych z okolicznych powiatów: mrągowskiego, szczycieńskiego i piskiego. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap – część pisemna – stanowił 27 pytań otwartych i zamkniętych. Po tym etapie nasza trójka zakwalifikowała się do ustnej części konkursu. Ostatecznie Artur Szostkowski, Karolina Cieśluk i Aleksandra Nyczka zajęli odpowiednio pierwsze, drugie i szóste miejsce, spośród 29 uczestników. Opiekunem konkursu była Pani Izabela Lebiedzińska.

Głównym celem konkursu była promocja Mazurskiego Parku Narodowego. Dyrekcja parku przekonywała uczestników, jak wielką rolę w rozwoju turystyki odegra utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego.

Karolina Cieśluk