W ramach działalności koła regionalno-turystycznego odbyły się w Muzeum Ziemi Piskiej dwie konferencje z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu i zaproszonych gości. 10 października odbyła się konferencja nt. “Jedno państwo wiele narodów, kultur i religii”. Obszarem realizacji tematu była Ziemia Piska. Zaproszeni goście: proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pastor Paweł Szwedo i Herta Kadłubowska – przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Piszu, opowiadali o przejawach tolerancji wobec mniejszości religijnych i narodowych w naszym regionie.

Tematem drugiego spotkania, które odbyło się 2 lutego był “Patriotyzm jutra”. Zaproszeni goście: Jan Alicki – burmistrz Pisza, Dietmar Serafin – dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej, Krzysztof Worobiec – prezes stowarzyszenia na rzecz obrony krajobrazu kulturowego Mazur i Jerzy Krzywoszewski – działacz harcerski, opowiadali o różnych przejawach lokalnego patriotyzmu. Dziedziny, które reprezentowali zaproszeni goście ukazały młodzieży różnorodne możliwości realizowania się jako obywatela, człowieka i patrioty. Dzięki opowieściom J. Krzywoszewskiego mogliśmy również zapoznać się z trudnym patriotyzmem czasów wojny.

Oba spotkania zakończyły się dyskusją z udziałem uczniów. Celem spotkań było uzmysłowienie, że każdy będąc człowiekiem i obywatelem odpowiada za wizerunek miejsca, w którym żyje. Już wkrótce odbędą się kolejne spotkania z ciekawymi gośćmi, na które serdecznie zapraszam wszystkich chętnych.

Agnieszka Tuzinowska