Losy absolwentów

Każdego roku analizujemy losy absolwentów naszego liceum. W oparciu o dane zebrane przez wychowawców klas maturalnych posiadamy informacje o dalszej ścieżce edukacyjnej naszych wychowanków. Zdecydowana większość absolwentów każdego rocznika to osoby kontynuujące naukę na wyższych uczelniach, którzy podejmują naukę na studiach stacjonarnych, nieliczni zaś na studiach zaocznych.
Zanim jednak dokonają wyboru uczelni i kierunku, szkoła przygotowuje każdego ucznia do jak najlepszego ukończenia liceum i zdania egzaminów maturalnych, które są przepustką na wymarzone studia. Uczniowie konsultują własne wybory z nauczycielami przedmiotów, doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, rodzicami, a także starszymi koleżankami i kolegami.
Nasi absolwenci najczęściej wybierają uczelnie znajdujące się blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszy się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Jednak są i takie osoby, które decydują się na uczelnię w Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu czy Lublinie. O wyborze kierunku w dużej mierze decyduje profil klasy, do której uczęszczali i jakich przedmiotów uczyli się w zwiększonym wymiarze godzin.
Każdego roku z uwagą czekamy na wyniki egzaminów zewnętrznych i wieści, na jakie uczelnie i kierunki dostali się nasi absolwenci. Za wszystkich trzymamy kciuki i cieszymy się z ich osobistych sukcesów.
Luiza Lewandowska
Pliki do pobrania
  1. Losy Absolwentów ZSO w Piszu 2011
  2. Losy Absolwentów ZSO w Piszu 2012
  3. Losy Absolwentów ZSO w Piszu 2013
  4. Losy Absolwentów ZSO w Piszu 2014
  5. Losy Absolwentów ZSO w Piszu 2015
  6. Losy Absolwentów ZSO w Piszu 2016
  7. Losy Absolwentów ZSO w Piszu 2017
  8. Losy Absolwentów ZSO w Piszu 2018
Skip to content