1 września 2000 r. do klas pierwszych LO przyjęto 160 uczniów i do LE 31 uczniów. Klasę czwartą ukończyło 146 uczniów LO i 29 uczniów LE. Do matury przystąpiło 145 uczniów LO, 29 uczniów LE oraz 5 abiturientów z lat ubiegłych. Maturę zdało 136 abiturientów LO, 28 abiturientów LE oraz 5 abiturientów z lat ubiegłych. Stanowi to 93,8 % ogółu abiturientów LO i 96,6 % abiturientów LE. Trzech abiturientów LO, jeden LE egzamin poprawkowy będzie mogło składać w sesji zimowej przed komisją przy Kuratorze Oświaty w Olsztynie lub dopiero w maju 2005 r. Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu ustnego będą mogły zdawać egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu sierpnia.

Wyniki egzaminu dojrzałości są najniższe na przestrzeni ostatnich lat, mimo, iż średnia ocen na świadectwie w LO wyniosła 3,86 i była ona wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym o 0,11. W LE wskaźnik ten wyniósł 3,92 – czyli o 0,1 mniej niż w roku ubiegłym. Musi budzić niepokój zadowalanie się niektórych oceną dopuszczającą, lekceważący stosunek do nauki i liczenie, że ten ostatni egzamin tego typu zostanie podarowany w prezencie. Wielu zawiodło się i może mieć pretensje do samych siebie. Potwierdzeniem tego jest porównanie ocen z egzaminu dojrzałości ze średnią na świadectwie. We wszystkich klasach średnia z egzaminu jest niższa niż na świadectwie. Musi to budzić niepokój i mieszane uczucia w przededniu egzaminów na wyższe uczelnie.

Wpisem do Złotej Księgi ZSO zostało wyróżnionych 12 uczniów LO i 4 uczennice LE:

Klasa IVa: Daniel Banach – średnia na świadectwie – 5,0; średnia na egzaminie dojrzałości – 4,8; Marek Grądzki – 5,2 i 5,5; Anna Połujańska – 5,2 i 5,5; Krzysztof Seroka – 4,8 i 5,0.

Klasa IVb: Magdalena Kaczmarczyk – 4,86 i 4,8; Anna Szumowska – 4,8 i 5,0; Monika Szyrmer – 4,9 i 4,8.

Klasa IVc: Monika Rzodkiewicz – 5,1 i 5,0; Rafał Sidorowicz – 5,06 i 5,4.

Klasa IV d: Kamila Kureczko – 4,75 i 4,8

Klasa IV e: Anna Anzulewicz – 5,06 i 4,6; Barbara Łysoń – 4,86 i 4,8

Klasa IV LE: Katarzyna Borowska – 5,05 i 4,75; Anna Polita – 5,0 i 4,75; Justyna Tyc – 5,25 i 5,0; Sylwia Tyśkiewicz – 5,2 i 4,75. 54 maturzystów w LO i 12 LE uzyskało średnią ocen na świadectwie dojrzałości powyżej 4,0.

Klasa IVa: Anna Chmielewska, Piotr Chojnowski, Tomasz Chojnowski, Arkadiusz Kempczyński, Kamil Luberski, Milena Milewska, Karolina Pykało, Joanna Rudnik, Skrodzki Dawid, Stępniak Joanna, Wasilewska Monika, Wdowiarska Lidia.

Klasa IVb: Katarzyna Bazydło, Magdalena Bujko, Anna Dębińska, Sebastian Gołaś, Agnieszka Jabłonowska, Monika Kusznerczuk, Karolina Lidacka, Szumowska Monika, Zubielewicz Joanna.

Klasa IVc: Justyna Boratyńska, Malwina Czyż, Ewelina Frąckiewicz, Kamil Pieniak, Joanna Poreda, Magda Przytuła, Joanna Wolska,

Klasa IVd: Żaneta Bąbko, Adrian Bałdyga, Urszula Dąbkowska, Piotr Grycmacher, Anna Krysiak, Adriana Małkowska, Karol Wiśniewski, Marta Woźniak, Jakub Zabielski.

Klasa IVe: Maciej Gierczak, Anna Kałudzińska, Marcin Karwowski, Diana Kruszelnicka, Joanna Piotrkowska

Klasa IV LE: Izabela Banach, Ireneusz Bednarczyk, Emilia Dziczek, Aleksandra Grodkiewicz, Elżbieta Karczewska, Agnieszka Kołowajtys, Hanna Szulc, Magdalena Zajkowska.

Największe sukcesy edukacyjne, które przyczyniły się do rozsławienia szkoły, osiągnęli: Rafał Sidorowicz – zwycięzca w 2004 r. Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (edycja pułtuska), laureat (11 miejsce) Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (edycja szczecińska), uczestnik finału międzynarodowego konkursu wiedzy o NATO i Strukturach Bezpieczeństwa Aliante 2003 (drugie miejsce zespołowo); Banach Daniel – laureat w 2003 r. i finalista w 2004 r. Olimpiady Filozoficznej; Anzulewicz Anna – finalistka w 2002 r. Olimpiady Ochrony środowiska, laureatka w r.2003 eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; Marek Grądzki – finalista w r.2004 konkursu informatycznego w Toruniu; Kaczmarzyk Magdalena – uczestniczka eliminacji wojewódzkich Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; Łukasz Żebrowski – uczestnik eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; Kamil Pieniak – uczestnik eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; Ewelina Frąckiewicz – finalistka eliminacji wojewódzkich Olimpiady Języka Rosyjskiego; Żaneta Bąbko – uczestniczka eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; Jakub Zabielski – uczestnik eliminacji wojewódzkich Olimpiady Ochrony Środowiska i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; Anna Kałudzińska – finalistka eliminacji wojewódzkich Olimpiady Filozoficznej w 2004 r. Za tymi sukcesami stoją również konkretni nauczyciele: Krystyna Ciotrowska, Daniela Truszkowska, Stanisława Neumann, Izabela Lebiedzińska, Henryka Sawicka, Jacek Sobczak.