Dnia 31-10-2006r. młodzież wszystkich klas naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi: “Młodość bez narkotyków”.

Prowadzącym spotkanie był Pan Leszek Korzeniecki-kwalifikowany instruktor terapii uzależnień, od pięciu lat zajmujący się prowadzeniem warsztatów w szkołach, Domach Kultury oraz innych placówkach na terenie całego kraju.

Program wywołał żywą reakcję uczniów oraz pedagogów i uświadomił wszystkim skalę problemu wśród młodzieży. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem słuchali osobistych wyznań niewiele starszych od siebie kolegów. Młodzieży odpowiadał także sam sposób prowadzenia spotkania, język i klimat stworzony przez prowadzącego i towarzyszące mu osoby.

Duża fachowość, przystępność w przekazywaniu informacji oraz łatwość nawiązywania kontaktu za słuchaczami na pewno wyzwoliła u uczniów refleksję na temat sensu życia, dotychczasowym sposobem myślenia i postępowania młodych ludzi.

Była to bardzo cenna lekcja dla wszystkich jej uczestników.

Luiza Lewandowska