Od początku drugiego semestru roku szkolnego 2008/2009 dziesiątka uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w projekcie “Droga ku przyszłości”. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego, informatyki oraz przedsiębiorczości. Po pól roku intensywnej nauki przystąpiliśmy do egzaminów sprawdzających zdobyta wiedzę. Ostatnim etapem było przystąpienie do egzaminu ECDL Z kolei 19 lipca cała grupa wyjechała na trzytygodniowy obóz do Darłówka, który był połączeniem wypoczynku i nauki. W tym czasie odbyły się zajęcia psychospołeczne. Mamy nadzieję, że wyjazd ten dostarczył nam wiele wrażeń i pozwoli zebrać siły do dalszej, wytrwałej pracy w przyszłym roku szkolnym.