24 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów z udziałem Andrzeja Nowickiego – Starosty Powiatu Piskiego i Beaty Balickiej-Orzoł – przewodniczącej Rady Rodziców. Na początku, jak zwykle przy takiej okazji odrobina statystyki. Tegoroczni maturzyści są 57 rocznikiem kończącym nasze liceum. Do klasy pierwszej w 2004 r. przyjętych zostało 179. Z kolei 24 kwietnia 2007 r. sklasyfikowanych zostało 161 uczniów, jedna osoba nie ukończyła szkoły, zatem do matury dopuszczonych zostało 160 uczniów. Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły wyniosła 3,79 (w ub. r. – 3,86). Wyniki poszczególnych klas przedstawiają się następująco: kl. IIIa – 3,25; kl. IIIb – 4,46 (najwyższa spośród klas maturalnych); kl. IIIc – 4,07; kl. IIId – 3,9; kl. IIIe – 3,14; kl. IIIf – 3,9. Z wyróżnieniem szkołę ukończyło 17 maturzystów, osiągają średnią ocen powyżej 4,75. Ze średnią 4,0 i powyżej jest łącznie – 50 osób. Liczba ocen wzorowych wynosi we wszystkich klasach maturalnych – 61. Wpisem do Złotej Księgi wyróżnieni zostali następujący maturzyści: Kl. IIIa: Siwik Kornelia – 5,08. Kl. IIIb: Klimaszewska Anna – 5,26; Wołonkiewicz Patrycja – 5,21; Janik Magdalena – 5,2; Kozikowska Martyna – 5,13; Mroczkowska Kinga – 4,92; Mroczkowska Jolanta – 5,2; Zalewska Natalia – 4,87. Kl. IIIc: Piankowska Martyna – 5,0; Szlajter Urszula – 4,86; Mikicin Monika – 4,8; Kl. IIId: Chlewicki Hubert – 5,19; Gutowski Piotr – 5,12; Grądzki Paweł – 4,75. Kl. IIIf: Szymańska Paulina – 5,1; Szymańska Ewelina – 4,88; Nicewicz Małgorzata – 4,9; Czerkas Karolina – 4,9. Gratuluję i dziękuję wszystkim tym, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie 4,0 i więcej. Osoby te mogą uznać pobyt w szkole za udany. Z kolei A. Nowicki wręczył Adrianowi Ostrowskiemu Stypendium Starosty za postawę godną naśladowania (uratował tonące dziecko). Jednocześnie poinformował zebranych, że Adrian będzie nominowany do tytułu honorowego “Wilczek” Powiatu Piskiego. Dziękuję wszystkim tym maturzystom, którzy swymi sukcesami przyczynili się do rozsławienia naszej szkoły w środowisku lokalnym, jak i województwie. Spośród licznych sukcesów sportowych na uwagę zasługują udane występy w Mistrzostwach Województwa w Piłce Koszykowej, Biegach Przełajowych i drużynowych zawodach w tenisie stołowym. Nasi maturzyści z powodzeniem uczestniczyli też w różnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych szczebla okręgowego i wojewódzkiego, m.in. Patrycja Wołonkiewicz i Anna Klimaszewska w Olimpiadzie Biologicznej, Jolanta Mroczkowska w Olimpiadzie Chemicznej oraz Łukasz Tymolewski w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym “Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Przy tej okazji pragnę podziękować nauczycielom, którzy poświęcając swój wolny czas pomagali Wam w osiągnięciu wspomnianych sukcesów. Dziękuję im za nieodpłatnie prowadzone zajęcia na kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych i SKS. Życzę tegorocznym absolwentom sukcesów na egzaminach maturalnych i dostania się na wymarzoną uczelnię. Życzę też słonecznych wakacji i wszystkiego najlepszego w dalszym życiu. Ryszard W. Pawlicki