Z końcem stycznia 2007 r. na emeryturę przeszła mgr Hanna Sawicka – nauczyciel języka rosyjskiego i angielskiego, który przez blisko 30 lat pracy zawodowej był związany z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Piszu.

5 lutego odbyło się uroczyste pożegnanie osoby, która przez wiele lat pracy nauczycielskiej służyła drugiemu człowiekowi. Wspierała wiedzą i doświadczeniem zawodowym zarówno swych uczniów i wychowanków, jak i młodszych kolegów. Zaszczytny to obowiązek, mówić o człowieku, którego droga zawodowa świadczy o prawdziwym zaangażowaniu w pracę, dla którego wykonywanie obowiązków zawodowych zawsze było wielką pasją.

Nie sposób przecenić zasług mgr H. Sawickiej dla “Starego ogólniaka”. Spośród jej licznych osiągnięć przytoczę choćby fakt, że przygotowywani przez nią uczniowie wielokrotnie odnosili sukcesy w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, rozsławiając tym imię szkoły i przyczyniając się do tego, że osiągała ona wysokie wyniki w różnych rankingach. Przez wiele lat mgr H. Sawicka pokazywała nam, że pracę nauczyciela należy wykonywać odpowiedzialnie i z zaangażowaniem. Starała się jak najlepiej przekazywać uczniom swą wiedzę. A jest to wiedza imponująca. Wzorowo pełniła nie tylko funkcje nauczyciela i wychowawcy, ale też pedagoga szkolnego i opiekuna Szkolnego Samorządu. Zawsze też wspierała koleżanki i kolegów z Grona Pedagogicznego radą, chętnie dzieląc się swoim doświadczeniem.

W imieniu całego grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi mam zaszczyt podziękować mgr H. Sawickiej za długoletnią, pełną poświęcenia, wzorową pracę.

Ryszard Wojciech Pawlicki