Psycholog

Psycholog szkolny – mgr Anna Ptak

 Podstawowym celem i zadaniem pracy psychologa szkolnego jest udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej, działanie na rzecz prawidłowego rozwoju osobowości, psychiki każdego ucznia.

Psycholog jest osobą, z którą można porozmawiać w zaufaniu o sobie samym, wydarzeniach w życiu, o swoich celach, przeżywanych trudnościach oraz ważnych dla siebie osobach.

 

Zadania psychologa w szkole

Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszam uczniów, którzy:

– doświadczają sytuacji kryzysowej

– z trudnością nawiązują kontakty

– mają trudności w nauce

– stresują się podczas wystąpień publicznych

– nie wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie ze stresem

– mają kłopoty z właściwym zachowaniem

– chcą uzyskać poradę w jakiejś sprawie

– są zainteresowani własnym rozwojem

– mają ciekawe pomysły i chcą o nich opowiedzieć

– martwią się o innych, chcą im pomóc, ale nie wiedzą jak

– chcą po prostu porozmawiać

 

Zapraszam rodziców, którzy:

– doświadczają trudności wychowawczych i potrzebują wsparcia

– obserwują niepokojące zmiany w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych swojego dziecka,

– chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko

– chcą dowiedzieć się jak rozmawiać ze swoim dzieckiem

– potrzebują wsparcia i nie wiedzą do kogo mają się zwrócić

– szukają pomocy

Jakie metody stosuje psycholog?

  • prowadzi rozmowę, obserwuje, słucha;
  • może przeprowadzić badania psychologiczne (kwestionariusz, test);
  • uświadamia mechanizmy działania, wskazuje jak można coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
  • nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

Praca z psychologiem jest dobrowolna. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

Pełnię dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach lekcyjnych.

Aktualne godziny pracy dostępne są na drzwiach sali nr 4.

 

Bardzo proszę rodziców o wcześniejszą informację przez e-dziennik (portal Librus) lub e-mail na adres anna.ptak@1lo.pisz.pl.w celu ustalenia terminu spotkania.

 

Pełnię również dyżury podczas spotkań z rodzicami.

Zapraszam do sali nr 4 lub do gabinetu pedagoga szkolnego.

 

Ciekawe linki

Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji”  http://www.depresja.org/

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – https://dopalaczeinfo.pl/

Fundacja dajemy Dzieciom Siłę https://fdds.pl/

Polskie Towarzystwo Dysleksji  http://www.ptd.edu.pl/

Do poczytania

Dla uczniów, którzy interesują się psychologią, są zainteresowani własnym rozwojem:

1.      Leo F. Buscaglia – „ Sztuka bycia sobą”.

2.      Dale Carlson, Hannah Carlson – „Wszystko OK? Psychologia dla nastolatków”.

3.      Elliot Aronson – „Człowiek – istota społeczna”.

4.       Victor E. Frankl  – “Człowiek w poszukiwaniu sensu”

Dla rodziców:

Jane Nelsen – „Pozytywna dyscyplina”

Małgorzata Musiał Dobra relacja –  „Skrzynka z narzędziami współczesnej rodziny”

Jesper Juul „NIE” z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci

Adele Faber – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły”.

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Skip to content