Rada Pedagogiczna

Dyrektor

mgr Andrzej Zadroga – nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie

Zastępca dyrektora

mgr Luiza Lewandowska – nauczyciel bibliotekarz

mgr Agnieszka Tuzinowska – nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie

mgr Anna Laudańska-Zając – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Anna Ptak – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Barbara Mazur – nauczyciel religii

ks. Bartosz Chrulski – nauczyciel religii

mgr Danuta Dąbrowska – nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa,

mgr Edyta Skulmowska – nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze, filozofii

mgr Ewelina Brodowska – nauczyciel j. angielskiego

mgr Ewelina Górska – nauczyciel j. angielskiego

mgr Iwona Niewczas – nauczyciel chemii

mgr Izabela Lebiedzińska – nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, bibliotekarz

mgr Jerzy Karwowski – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kamila Szewczyk – j. niemiecki

mgr Karol Buczyński – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Krystyna Bagińska – j. niemiecki

mgr Rafał Lejman – nauczyciel matematyki

mgr Małgorzata Grusznis – nauczyciel fizyki, matematyki

mgr Małgorzata Karwowska – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

mgr Małgorzata Pomichowska – nauczyciel języka polskiego

mgr Małgorzata Walczyk – nauczyciel języka angielskiego

mgr Mariusz Górski – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marta Kuczewska – nauczyciel matematyki

mgr inż. Paweł Szczepkowski – nauczyciel informatyki, rysunku technicznego

mgr Ryszard Wojciech Pawlicki – nauczyciel geografii

mgr Robert Iłowiecki – nauczyciel informatyki

mgr Sylwia Duda – nauczyciel matematyki

mgr Weronika Podejko – j. angielski

mgr Wioletta Gołaś – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Skip to content