Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Jolanta Jatczak-Południak – przewodnicząca

Dorota Małż – zastępca

Małgorzata Turska – protokolant

Katarzyna Siwik-Zdaniewicz – członek

Skip to content