Rekrutacja 2024/2025

Absolwencie szkoły podstawowej! Zapraszamy do skorzystania z oferty Starego Ogólniaka.

Podanie możesz wypełnić w formie elektronicznej poprzez poniższy formularz (nie trzeba już wtedy dostarczać podania do szkoły) lub skorzystać z wniosków do druku, które również znajdują się poniżej.

Kliknij tutaj aby wypełnić formularz online

Kliknij w link, aby pobrać podanie:

PDF

Podanie wypełniane na druku należy dostarczyć do szkoły w godzinach 8.00 – 15.00
Pozostałe dokumenty będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.
Wszelkich informacji na temat przyjęcia do szkoły udziela sekretariat szkoły (87) 423 25 87.

 

WAŻNE TERMINY

20 maja 2024 – 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 8 lipca 2024 r. do godz 12.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 9 lipca 2024 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności (art. 150 ust. 7 pkt 2 u.p.o.1).

10 lipca 2024 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 u.p.o.1).

od 21 czerwca 2024 r. (piątek) do 15 lipca 2024 r. do godziny 15.00 (poniedziałek) – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci: przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

16 lipca 2024 r. do godziny 10.00 (wtorek) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 ust. 3 u.p.o.1)

16 lipca 2024 r. do godziny 14.30 (wtorek) – Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych o liczbie wolnych miejsc

do 19 lipca 2024 r. (piątek) – Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 6 u.p.o.1).

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 7 u.p.o.1).

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 8 u.p.o.1)

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 9 u.p.o.1).

Skip to content