Robert Siwik (kl. IIIf) zajął dziesiąte miejsce w Ogólnopolskim Konkursie “Wybierz swoją przyszłość”, uzyskując jednocześnie tytuł laureata i indeks na Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w Warszawie. Podsumowanie wyników konkursu i uroczyste rozdanie nagród odbyło się 13 kwietnia. Gratulujemy!

Celem konkursu organizowanego przez istniejącą od 13 lat Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie jest promowanie najlepszych maturzystów, zainteresowanych tematyką ekonomiczną, społeczną, finansową lub prawną. Organizatorzy pragną wyróżnić najambitniejszą, myślącą o swojej przyszłości i rozwoju młodzież i dać jej szansę zaprezentowania swojej wiedzy oraz zdobycia cennych nagród. Konkursem objęte są wszystkie licea ogólnokształcące w Polsce.

O wadze poruszanych zagadnień i potrzebie organizacji konkursu świadczą nazwiska osób, które zgodziły się objąć nad nim patronat merytoryczny: prof. dr hab. Marek Sajfan – Prezes Trybunału Konstytucyjnego, dr Włodzimierz Cimoszewicz – Marszałek Sejmu RP, Ryszard Kalisz – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Andrzej Kalwas – Minister Sprawiedliwości. Dzięki Patronom Medialnym: miesięcznikowi edukacyjnemu “Perspektywy”, Radiu Radiostacja oraz portalom internetowym – Korba.pl i Edulandia.pl – prace mają szanse zaistnieć w świadomości szerokiej rzeszy odbiorców.

Ryszard Wojciech Pawlicki