Robert Siwik, tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, odniósł w sierpniu kolejny sukces, zajmując pierwsze miejsce w Europejskiej Olimpiadzie Społeczno-Prawnej. Jej organizatorem była Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie i Zrzeszenie Prawników Polskich. Finał olimpiady odbył się 21 sierpnia w Brukseli, gdzie EWSPiA ma swoje przedstawicielstwo.

Już sam tygodniowy wyjazd do Brukseli był dla finalistów swoistą nagrodą.Od uczestników olimpiady wymagano szczegółowej wiedzy z zakresu historii i instytucji Unii Europejskiej, ustroju i konstytucji RP oraz podstaw prawa europejskiego. Pierwszy etap eliminacji polegał na napisaniu pracy na temat “Polska w UE – szanse i zagrożenia w perspektywie 10 lat”. Podczas drugiego etapu w Brukseli olimpijczycy odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania. Zwycięzca olimpiady otrzymał indeks i został zwolniony z opłacania czesnego przez okres 5 lat. Nagrodą dodatkową jest rejs żaglowcem “Fryderyk Chopin” do Stanów Zjednoczonych lub dookoła Europy w ramach Akademii Prawa Pod Żaglami.

Warto nadmienić, że R. Siwik w kwietniu br. został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu dla Maturzystów “Wybierz swoją przyszłość”, uzyskując jednocześnie indeks na Wyższą Szkołę Handlu i Prawa Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie najlepszych maturzystów, zainteresowanych tematyką ekonomiczną, społeczną, finansową lub prawną. Organizatorzy pragną wyróżnić najambitniejszą, myślącą o swojej przyszłości i rozwoju młodzież i dać jej szansę zaprezentowania swojej wiedzy oraz zdobycia cennych nagród. Konkursem objęte są wszystkie licea ogólnokształcące w Polsce.