Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 odbyło się dnia 04.09.2006 w auli ZSO w Piszu. Po raz pierwszy uroczystość tę poprowadził nowo wybrany dyrektor Pan mgr Ryszard Wojciech Pawlicki. Pan dyrektor przywitał wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym oraz przedstawił nowo wybranego w-ce dyrektora, którym została Pani mgr Luiza Dorota Lewandowska. Zaproszonych zostało kilku gości m. In Starosta Piski Pan Jacek Zarzecki. W wygłoszonym przemówieniu pan Starosta przywitał wszystkich oraz przekazał także oficjalny dokument pełnienia funkcji dyrektora na okres 5 lat w/w Panu mgr Ryszardowi Wojciechowi Pawlickiemu. Przyznał także stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce uczniowi kl. III d Piotrowi Gutowskiemu. Podczas uroczystości odbyło się także ślubowanie klas I. Na koniec głos zabrali: ks. Jarosław Salikowski oraz przewodniczący SU Marcel Knyżewski. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.