Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – Alicja Sawicka

Zastępca przewodniczącego – Justyna Kordaszewska

Kronikarz – Magda Świerczewska

Protokolant/ Skarbnik – Michalina Trupacz

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Anna Ptak

 

Jak skontaktować się z Samorządem?

Sposobów na kontakt z nami jest wiele. Najprostszym z nich, jest bezpośrednia rozmowa z którymkolwiek członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego, ale można również skontaktować się z nami przez wiadomość na e- dziennku (portal Librus).

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją łączącą wszystkich uczniów naszej szkoły. Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie. Staja się nimi  automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły a przestają nimi być w momencie, gdy opuszczają szkołę.

Organy Samorządu Uczniowskiego wybierane są w drodze demokratycznych wyborów. Jest to organizacja działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest nieograniczone.

 

Przedstawiciele samorządu  składają się z uczniów, którzy chcą działać dla komfortu całej społeczności, łączyć społeczność szkolną, mieć wpływ na rozwój szkoły, a także prowadzić ciekawe inicjatywy mające kształtować obywatelskie postawy. Wierzymy, że to dzięki samorządowi, uczniowie mogą wywierać wpływ na życie szkoły.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:

  • reprezentowanie uczniów,
  • reprezentowanie szkoły w mieście i kraju,
  • współorganizacja imprez szkolnych,
  • opieka nad radiowęzłem,
  • oraz  wiele innych spraw, aby przebywanie w szkole było przyjemne

Organizujemy wiele akcji charytatywnych.

Doceniamy każdą konstruktywną opinię  lub sugestię, zatem zapraszamy do współpracy!

Skip to content