W dniu 16 czerwca 2007 spotkaliśmy się po 30-tu latach. Maturę zdawaliśmy w 1877 roku. Naszą ukochaną wychowawczynią była Pani Grażyna Ryk.

Ożyły nasze wspomnienia związane z naszą klasą i szkołą. Wszyscy zadowoleni ze spotkania składają podpisy:

Grażyna Ryk
Krystyna Kragiel – Borys
Jolanta Dzitkowska
Bogusława Gajdamowicz
Małgorzata Zima – Muzyka
Izabela Chlewicka – Kalinowska
Bożena Krupka – Woźniak
Halina Romanik – Zduńczyk
Henryka Bondar – Rogalska
Urszula Adamczyk – Kordek
Marek Żychowski
Anna Sałamoj – Piwowarska
Barbara Kreft – Kozłowska
Alina Dzitkowska – Roman
Barbara Furmańska – Kopańska
Elżbieta Strojek – Oszutowska
Stanisława Charubin – Przytuła
Danuta Krom – Gromadzka