W dniach 9-13 listopada 2009 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur odbył się Tydzień z Kulturą zainicjowany przez Samorząd Uczniowski. Nad realizacją pomysłu czuwała pani Edyta Skulmowska, opiekun Samorządu Uczniowskiego. Organizatorzy przypomnieli uczniom zasady savoir vivre’u, cechy i przykłady prawdziwej damy i rycerza oraz zaprezentowali młode talenty, których tak wiele jest w tej szkole. Dekorację szkolnych korytarzy, tablic stanowiły prace plastyczne uczniów, prezentujące zasady dobrego wychowania, sentencje, dobre rady. Poniedziałek był dniem inauguracji. Ubrany elegancko ogół społeczności szkolnej, zebrał się w auli, aby zobaczyć i wysłuchać tego, co przygotowała klasa IIC. Uczeń tej klasy, zarazem przewodniczący SU, Dawid Ścibek opracował profesjonalną prezentację multimedialną, w której przedstawiony został skład Samorządu Uczniowskiego, a następnie rys historyczno – literacki traktujący o damie i rycerzu na przestrzeni epok. Po przypomnieniu głównych zasad dobrego wychowania, nadszedł czas na część artystyczną ,w której wszyscy podziwiali damy i rycerzy z okresu średniowiecza i współczesności, ich typowe dla epoki stroje, postawy oraz wartości. W programie znalazły się również dwie piosenki oraz gra na pianinie w wykonaniu Rafała Mieczkowskiego. Tego dnia samorządy klasowe dokonały wyboru najbardziej kulturalnej uczennicy i najbardziej kulturalnego ucznia w każdej klasie. Wyniki zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w centralnym miejscu w szkole. We wtorek wszyscy przyszli w strojach galowych. Klasa IIB pod przewodnictwem pani Iwony Niewczas, przygotowała i zaprezentowała uroczystą akademię upamiętniającą Święto Niepodległości. Szkoła tonęła w nastrojowych dekoracjach. Nie brakowało wymownych akcentów, takich jak żołnierze pełniący wartę z pochodniami przy symbolicznym grobie, gra na skrzypcach, pieśni patriotyczne, pantomima, recytacja. Wszystko utrzymane było w tonacji patriotycznej i tworzyło odświętną atmosferę. Następnego dnia, 11 listopada towarzyszyła ona nauczycielom i uczniom biorącym udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz delegacji naszej szkoły, która złożyła wieniec pod pomnikiem Żołnierzy Polskich w Piszu. We czwartek odbył się konkurs pt. “Mistrz dobrych manier” zorganizowany przez uczniów klasy Ie. Etap pierwszy składał się z pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Niemal wszyscy wykazali się kompletną wiedzą o kulturalnym zachowaniu. Część druga dotyczyła przysłów i eufemizmów. Trzecia runda natomiast polegała na zastosowaniu zasad savoir vivre’m w praktyce – uczestnicy byli zobowiązani do przygotowania krótkiej scenki. Jury, w skład którego weszli nauczyciele i uczniowie, oceniało występy surowo. Zwyciężyła reprezentacja klasy IIa. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody. W piątek odbył się Koncert Poezji Śpiewanej. Jego organizacją zajęły się klasy: IE, IC i IIC. Utwory Alicji Majewskiej, R. Kelly’ego, Anny Marii Jopek, Natalii Kukulskiej, Marka Grechuty, Czesława Niemena i Michaela Jacksona śpiewająco wykonały uzdolnione młode wokalistki. Utwory wielkich artystów przeplatane były wierszami autorstwa uczniów naszej szkoły oraz grą na pianinie. Uczennice prowadzące koncert przedstawiały informacje na temat wykonawców i krótko charakteryzowały szkolne grono artystek. Każde wystąpienie nagrodzone zostało gromkimi brawami. Na zakończenie koncertu opiekun SU, pani Edyta Skulmowska ogłosiła zwycięzcę głównego konkursu , czyli klasę najbardziej zaangażowaną w realizację przedsięwzięć i zadań, które znalazły się w programie Tygodnia z Kulturą. Wygrała klasa Ie. Nagrodzona została dużym tortem. Na pochwałę zasłużyły wszystkie klasy naszej szkoły. Edyta Skulmowska