Od 11 do 18 maja 2006 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu gościliśmy 23-osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami z partnerskiej szkoły – Lornsenschule ze Schleswiga. Moment odwiedzin Niemców poprzedziło wiele zebrań organizacyjnych. Było to już kolejne spotkanie młodych ludzi z dwóch zaprzyjaźnionych miast. Wymiany te są stałym elementem programu pracy naszej szkoły. Ich głównym celem jest rozwijanie partnerskich kontaktów między młodzieżą i gronem pedagogicznym obydwu szkół, doskonalenie umiejętności językowych oraz praca nad wspólnymi projektami. Program jest tak konstruowany, aby niemiecka młodzież miała okazję poznać elementy kultury, historii i tradycji naszego regionu.

Dla uczestników tegorocznej wymiany zostały zorganizowane wycieczki do Stacji Badawczej PAN w Popielnie, Krutyni, Świętej Lipki, Mikołajek, Kadzidłowa, Rucianego Nidy, Zdor i “Galindii” w Iznocie. Zachwyt młodzieży wzbudziło Sanktuarium Maryjne w Św. Lipce, gdzie mogliśmy podziwiać barokowe organy z ruchomymi figurkami z 1721 r. Mi osobiście utknął w pamięci spływ kajakowy po Krutyni, podczas którego dopadła nas ulewa. Mimo, że połowa grupy była przemoczona do ostatniej nitki, uśmiechy z twarzy nie znikały. Znaczenie symboliczne miał pobyt w “Wilczym Szańcu” w Gierłoży, miejscu skłaniającym do refleksji nad polsko-niemiecką historią XX wieku. Młodzież została również przyjęta przez wicestarostę powiatu piskiego – Tomasza Sulimę.

Wieczorami szaleliśmy na dyskotekach oraz w pubach. Jednak poza świetną zabawą, podczas wymiany, mieliśmy okazję nauczyć się czegoś, a także sprawdzić własną tolerancję, odpowiedzialność, gościnność i kulturę. Młodzież niemiecka przyznała, że podoba im się w Polsce, uznali nasz kraj za piękny, gdzie (wbrew stereotypom) mieszkają przyjaźni ludzie.

W czasie swojego pobytu zdążyli poznać kilka zwrotów w naszym języku, takich jak: dziękuję, dzień dobry, cześć, chcę spać, prawo, lewo itp. Przyznają jednak, że język polski jest trudny w wymowie. Ostatniego dnia wymieniliśmy się adresami, dzięki czemu zyskaliśmy nowych znajomych oraz okazję do podszkolenia języka niemieckiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza szkoła miała przyjemność podejmowania zagranicznych gości. Mamy również nadzieję, że te znajomości polsko-niemieckie będą przez nas podtrzymywane.

Za wizytę gości z Niemiec bezpośrednio odpowiadali: Anna Laudańska-Zając, Aneta Kijora i Jerzy Karwowski. Z kolei młodzieżą niemiecką opiekowali się: Rainer Hinz i Soenke Duncker. Z kronikarskiego obowiązku warto wymienić niemieckich uczniów uczestniczących w wymianie: Michael Albrecht, Kelvin Benisvy, Kim Christiansen, Simon Dilcher, Lynn Frahm, Jannik Hansen, Torben Holzmann, Christoph Koltzenburg, Laura Kovacs, Lars Marschollek, Ingwert Mueller-Boysen, Dennis Nebatz, Lenart Petersem, Jidith Rahdes, Nina Reichenberg, Dimitri Schaier, Christian Steffens, Jakob Tamm, Daniel Tissen, Henrike Wirries, Torben Zittrich.

Martyna Kozikowska