1 października 2009 r. odwiedził naszą szkołę ks. biskup Romuald Kamiński. Z okazji tej wizyty strój galowy był tego dnia obowiązkowy, a wszyscy uczniowie zostali zwolnieni z piątej lekcji. Powodem całego zamieszania była wizytacja kanoniczna parafii pod Wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczystość odbyła się na auli, która została udekorowana specjalnie na tę okazję. Ksiądz biskup skierował do uczniów krótkie słowa, nawołując w nich do rozwagi w wyborze drogi życiowej, a nauczycielom i pracownikom szkoły podziękował za serce wkładane w kształcenie młodych umysłów. Następnie, wytypowani wcześniej uczniowie z klasy II c (Estera Poreda i Dawid Ścibek) złożyli na ręce Biskupa ogromny bukiet kwiatów, w podziękowaniu za błogosławieństwo. Na koniec Pan Dyrektor Ryszard Pawlicki zaprosił Jego Ekscelencję na skromny poczęstunek. Wizyta kapłana wypadła bardzo pomyślnie. Szkoła pokazała się z jak najlepszej strony, co zostało dostrzeżone nawet przez naszego honorowego Gościa – pomimo tego, że na naszej szkolnej auli było ciasno, to każdy mógł liczyć na miejsce siedzące. Miejmy nadzieję, że przy kolejnej wizytacji będziemy mogli pochwalić się nowymi osiągnięciami, zarówno sportowymi jak i intelektualnymi.