Wolontariat szkolny

Szkolne Koło Caritas Pallotti Friends

Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy dobrowolnie i bezpłatnie podejmują świadomą pracę na rzecz innych. Organizacyjnie jesteśmy sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego – nasza aktywność jest wpisana w program jego działań.
Naszym Patronem jest św. Wincenty Pallotti (1795-1850) – rzymski ksiądz, który odznaczał się szczególnym darem współpracy. To właśnie on przekonał wielu z nas, że tylko dobro czynione razem jest skuteczne. Od niego uczymy się, że – pomimo różnic – razem możemy więcej. Za motto przyjmujemy jego słowa: „Troszczcie się wzajemnie o siebie. Jest to urzeczywistnienie miłości”.
W naszej szkole działamy już od kilku lat. Czym się zajmujemy? Organizujemy zbiórki pieniężne i zbiórki darów rzeczowych, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i sami je organizujemy (koncerty, przedstawienia, kiermasze), pomagamy osobom chorym i starszym, promujemy wolontariat w lokalnym środowisku.
Skip to content