Współpraca z WAT

14 marca 2013 r. podczas oficjalnej wizyty piskiej delegacji w Wojskowej Akademii Wojskowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy. Dokument został parafowany przez: rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka, wicestarostę powiatu piskiego Marka Wysockiego oraz dyrektora ZSO w Piszu mgr. Ryszarda Wojciecha Pawlickiego. Nawiązanie współpracy było możliwe m.in. dzięki osobistemu zaangażowaniu prodziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. Jerzego Małachowskiego, który jest absolwentem „Starego ogólniaka” (rocznik1988).
W ten sposób I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu dołączyło jako 48. szkoła ponadgimnazjalna współpracująca z WAT – z jedną z najlepszych w kraju uczelni cywilno-wojskowej o technicznym profilu kształcenia. Na mocy podpisanego porozumienia o współpracy Strony postanowiły podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.
Zobowiązania stron
Wojskowa Akademia Techniczna zobowiązała się do:
 • objęcia I LO w Piszu patronatem naukowym
 • prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole
 • współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.)
 • współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych
 • zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych
 • utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową Liceum
 • dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym szkoły.
Powiat piski z kolei zadeklarował:
 • tworzenie warunków organizacyjnych i wspierania znajdujących się na jego terenie szkół w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.
 • umieszczenie w materiałach promocyjnych powiatu, w tym na stronie internetowej oraz wydawanych publikacjach informacji o WAT, dotyczących w szczególności aspektów współpracy wynikających z porozumienia, a także innych informacji o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez Akademię.
I LO im. Bojowników o Polskość Mazur natomiast zobowiązało się do:
 • propagowania wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej
 • współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów
 • zapraszania studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły
 • umieszczenia w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT
 • utworzenia na stronach internetowych szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową uczelni.
Na podstawie porozumienia o współpracy pracownicy naukowo-dydaktyczni czterech Wydziałów (Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Mechanicznego, Nowych Technologii i Chemii) przygotowali dla uczniów ofertę 44. ciekawych wykładów i praktycznych warsztatów. Zajęcia te mają na celu zapoznanie uczniów z dorobkiem nauki akademickiej, a w szczególności z problematyką współczesnej techniki.
Tuż przed podpisaniem listu intencyjnego dr. inż. Wojciech Kocańda – Główny Specjalista WAT w obecności m.in. prorektora ds. studenckich dr. inż. Stanisława Konatowskiego przedstawił prezentację multimedialną o potencjale naukowo-dydaktycznym i dorobku uczelni.
W trakcie pobytu w Akademii goście z Pisza odwiedzili kilka nowoczesnych laboratoriów badawczych instytucji funkcjonujących w strukturach WAT, w tym m.in. Katedrę Zaawansowanych Materiałów i Technologii Wydziału Nowych Technologii i Chemii, Laboratorium Broni Palnej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa oraz Katedrę Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydział Mechanicznego, na której prof. dr hab. J. Małachowski zaprezentował makietę prototypowej platformy kolejowej do przewożenia TIR-ów. Ma być ona niebawem wdrożona do produkcji przez zakłady kolejowe w Nakle.
Podpisane porozumienie o współpracy stwarza nowe możliwości edukacyjne dla piskich licealistów i mam nadzieję, że w pełni zostaną one wykorzystane.
Oferta wykładów i warsztatów praktycznych

List intencyjny o współpracy

 

Skip to content