Wybrani absolwenci

Maria Nurowska

Pisarka (autorka romansów i melodramatów), jedna z najbardziej poczytnych autorek w Polsce, ur. 03.03. 1944 we wsi Okółek (woj. podlaskie)
 • wnuczka arystokraty, właściciela pałacu w Homlu, córka legionisty
 • ukończyła filologią polską i słowiańską na Uniwersytecie Warszawskim
 • debiutowała w 1974 roku w miesięczniku “Literatura”
 • autorka m. in. powieści: “Nie strzelać do organisty”, “Panny i wdowy”, “Kontredans”
 • jako pisarka interesuje się losem kobiety głęboko i uparcie zakochanej
Jej powieści uczą, że
“W świecie, w którym sława jest kapryśna, mężczyźni niestali, rzeczywistość – czy to socjalizmu, czy wczesnego kapitalizmu – pełna paradoksów komicznych i nierzadko okrutnych, najważniejsze (oprócz miłości) okazuje się własne miejsce na ziemi.”

ks. kanonik Lech Kosakowski

Kanonik honorowy Kapitały Kolegiackiej w Dobrym Mieście.
 • 24.01. 1961 – 26. 06. 2007
 • ukończył “stary ogólniak” w 1980 roku
 • absolwent Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie
 • pracował w następujących parafiach: Miłomłynie, Barczewie, Bartoszycach, Napierkach
 • mimo ciężkiej choroby (nowotwór) prawie do końca posługiwał jako kapłan
 • spoczywa na cmentarzu w Piszu

Marcin Kaczmarek

Pływak, olimpijczyk z Sydney w pływaniu stylem motylkowym (2000), finalista Mistrzostw Świata 1999), finalista Mistrzostw Świata (1998), finalista Mistrzostw Europy (1997), brązowy medalista Mistrzostw Europy (1997)
 • ur. 25.06.1977 w Piszu
 • w 1996 r. ukończył “stary ogólniak”
 • reprezentant MKS Roś Pisz (1985-1996), wychowanek trenera Zdzisława Grzeszczaka
 • student AZS-AWF w Gdańsku i Central Connecticut University
 • od 1998 do 2002 na uczelni Central Connecticut State Uniwersity. Kierunek studiów to Finanse. Uzyskany stopień to licencjat.
 • Od 2006 do 2008 studiował Rachunkowość i Finanse na Uniwersytecie Warszawskim i w 2008 roku otrzymał tytuł magistra.
 •  W 2005 roku wrócił do Polski, w Warszawie prowadzi firmę IT – VlogIT sp. z o.o.
 • hobbistycznie nadal uprawia pływanie: w 2017 roku został Mistrzem Świata Masters na zawodach odbywających się w Budapeszcie na 100 metrów stylem motylkowy. Zajął też dwa razy drugie miejsce (srebrne medale) na 50 i 10 metrów stylem grzbietowym. Jest też rekordzistą Europy Masters w Kategorii D (40-45 lat ) na 50 i 100 metrów stylem grzbietowym.

prof. dr hab. Tadeusz Filipkowski

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Instytutu Historii i kierownik Katedry Historii Najnowszej w latach 1996-1999.
 • Ur. 16 stycznia 1933 r. w Grzymkach
 • W roku 1952 ukończył “stary ogólniak”
 • Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku w 1956
 • Do roku 2003 pracownik olsztyńskich uczelni wyższych
 • Zmarł 25 maja 2009 roku
W swoich badaniach obejmował historię regionalną – szczególnie Warmii i Mazur, polską działalność oświatową w środowiskach wychodźczych oraz działalność nauczycieli w tych środowiskach, jak również problemy ludności rodzimej na Warmii, Mazurach i Powiślu. Wydał łącznie 138 publikacji.

Jan Alicki

Burmistrz Miasta Pisz do 2014 r.
 • Urodzony 09.08.1957 roku w Piszu
 • W roku 1976 ukończył “stary ogólniak”
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 • Wieloletni trener koszykówki w klubach MKS “Roś” i TSK “Roś”.
 • Od 2002 do 2006 roku radny rady powiatu Piskiego.
 • Od 2006 roku burmistrz Pisza.

dr inż. Elżbieta Januszewicz

Pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa.
 • Urodzona 13.03.1948 roku w Piszu
 • W roku 1966 ukończyła “stary ogólniak”
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie w 1971 roku
 • Rozprawa doktorska w roku 1980 w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
 • Członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
 • Od 1996 roku prezes Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego

dr Józef Krajewski

Pomysłodawca i twórca Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
 • absolwent “starego ogólniaka”
 • absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
 • 1982 – 1992 nauczyciel, dyrektor Studium Nauczycielskiego w Olecku
 • 1992 – do chwili obecnej Rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku

Ryszard Taradejna

Ryszard Taradejna jest absolwentem ZSO w Piszu (TE) z 1970 r. Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz absolwent studiów podyplomowych w AON i CPK PAP.
Był m.in. doradcą ministrów: Szefa URM i MSW, dyrektorem departamentów: Administracji Publicznej w NIK, Administracyjnego w MSW i Spraw Obywatelskich w MSWiA, dyrektorem biur prawnych w URE oraz MG. We wszystkich tych urzędach zajmował się funkcjonowaniem administracji publicznej oraz tworzeniem i stosowaniem prawa administracyjnego, w tym procedurami administracyjnymi.
W NIK zajmował się kontrolą organów władzy publicznej, w MSWiA m.in. ochroną tajemnicy państwowej, sprawami obywatelskimi, nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców oraz koncesjonowaniem działalności gospodarczej.
Autor komentarzy i artykułów dotyczących administracji publicznej, procedur administracyjnych, ochrony tajemnic, informacji publicznej, inwestowania przez cudzoziemców, prawa gospodarczego, prawa energetycznego.
Wygłosił wiele wykładów na te tematy w ministerstwach i urzędach centralnych (m.in. w kancelariach Sejmu i Premiera, MSWiA, MON, MSP, MEN, MG, Min. Fin.), urzędach samorządowych oraz w AON SGH, KUL.

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, absolwent ZSO w Piszu z 1972 r., a obecnie pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, a konkretnie Katedry Elektroenergetyki. Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej oraz Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Ma za sobą również specjalistyczne studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. Ma za sobą szereg kursów specjalistycznych i doskonalących w zakresie energetyki.
Ścieżka rozwoju naukowego
 • 1977 – dyplom magistra inżyniera z elektroenergetyki na Politechnice Gdańskiej
 • 1982 – dyplom z organizacji i zarządzania przemysłem na Uniwersytecie Gdańskim
 • 1986 – zdobył uprawnienia budowlane w branży elektroenergetycznej
 • 1989 – doktorat na Politechnice Gdańskiej
 • 1999 – habilitacja na Politechnice Gdańskiej
 • 2001 – profesor nadzwyczajny PG
 • 2006 – profesor tytularny
Kariera zawodowa
 • od 1983 – nieprzerwanie pracuje na Politechnice Gdańskiej, gdzie w latach 1990- 1997 kierował Studiami Podyplomowymi na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Kierował też Zespołem Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki
 • 1996-2005 – pełnił szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm energetycznych
 • 2003-2005 – rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
 • 2004-2007 – pracował w Zespole Kierunków Studiów Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która zajmuje się oceną jakości kształcenia
 • 2008-2012 – prorektor ds. kształcenia i rozwoju Politechniki Gdańskiej.
Działalność poza uczelnią:
Członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest również doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej.

dr Dorota Podedworna-Tarnowska

dr Dorota Podedworna-Tarnowska, absolwentka ZSO w Piszu z 1993 r. Studia magisterskie ukończyła w 1998 r. na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, gdzie następnie podjęła pracę naukową, a w 2006 r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie oraz licznych kursów z zakresu audytu, standardów rachunkowości i doradztwa inwestycyjnego. W 2012 r. odbyła staż naukowy w dziedzinie finansów w prestiżowym New York University Stern School of Business.
Przed objęciem stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pracowała w SGH na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Była kierownikiem Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego. Pełniła również funkcję prodziekana Studium Magisterskiego w SGH.
Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki finansów przedsiębiorstwa oraz rynku finansowego. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych i prac zbiorowych nagradzanych i wyróżnianych w licznych konkursach oraz członkinią kolegiów redakcyjnych w międzynarodowych czasopismach. Kilkukrotnie wyróżniana w gronie najlepszych wykładowców w SGH. W 2012 r. odbyła staż naukowy w dziedzinie finansów w prestiżowym New York University Stern School of Business.
Od 18 czerwca 2013 r. jest Wiceministrem Finansów (Podsekretarzem Stanu) z rekomendacji PSL, nadzoruje departamenty: Gospodarki Narodowej, Rachunkowości oraz Podatków Lokalnych. Jest także przewodniczącą Komisji Nadzoru Audytowego, nadzoruje Komitet Standardów Rachunkowości.
Fot. – źródło: www.mf.gov.pl

Andrzej Janusz Szymborski

Andrzej Janusz Szymborski, absolwent „Starego Ogólniaka” w Piszu z 1977 r. Od urodzenia związany jest z Piszem.
Z wykształcenia jest technik budownictwa wodnego. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Piskiego Towarzystwa Gospodarczego. Był radnym Rady Miejskiej w Piszu i Rady Powiatu Piskiego. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Burmistrza Pisza. W wyborach 2014 r. ponownie został wybrany na to stanowisko.
fot. www.pisz.pl

Jerzy Małachowski

Prof dr hab. inż. Jerzy Małachowski, absolwent „Starego Ogólniaka” w Piszu z 1988 r. Profesor nauk technicznych, dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, pełnomocnik ds. naukowych, pełnomocnik ds. IT i współpracy z zagranicą. Jest pracownikiem naukowym Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej.
Wykształcenie
 • Monografia habilitacyjna „Modelowanie i badania interakcji ciało stałe-gaz przy oddziaływaniu impulsu ciśnienia na elementy konstrukcji rurociągu” obroniona w dniu 09. 06. 2011 r. przed Radą Wydziału Mechanicznego WAT,
 • Kurs „Nonlinear finite element analysis”, 8-12. 12. 2008 r., Paris, organized by Institute of Computational Engineering – Zace Services Ltd. Switzerland, taught by Thomas J.R. Hughes and Ted Belytschko
 • Kurs „Use and application of the Traveller-plus Data Acquisition System”. ESA Messtechnik Gmbh, Warszawa, 2002
 • Praca doktorska z dziedziny aplikacji metod komputerowych mechaniki w badaniach materiałów ceramicznych. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2001
 • Kurs dla użytkowników systemu MSC.Marc/Mentat. MSC.Software Corporation, Warszawa, 2000
 • Praca magisterska: analiza numeryczna konstrukcji stalowych. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1993
Doświadczenie zawodowe
 • Profesor zwyczajny nauk technicznych od 02. 10. 2019 r., Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME WAT
 • Profesor nadzwyczajny od 01. 10. 2011 r., Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej WME WAT
 • Dwunastomiesięczny staż naukowy w Florida State University, College of Engineering – stypendysta Fundacji NATO. Tallahassee, USA, 2003/2004
 • Jednomiesięczny staż naukowy w Indiana State University – visiting professor. Terre Haute, USA, 2002
 • Adiunkt naukowo-dydaktyczny. Zakład Mechaniki Ogólnej, Wojskowa Akademia Techniczna, od czerwca 2002 r.
 • Asystent – Kierownik Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki. Zakład Mechaniki Ogólnej, Wojskowa Akademia Techniczna, od października 1997 r. do czerwca 2002 r.
 • Sześciomiesięczny staż naukowy w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Warszawa, 1997
 • Inżynier Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki. Zakład Mechaniki Ogólnej, Wojskowa Akademia Techniczna, od października 1993 r. do września 1997 r.
Obszar zainteresowań naukowych
 • Mechanika stosowana
 • Metody komputerowe mechaniki
 • Zastosowania Metody Elementów Skończonych
 • Symulacje komputerowe
Zainteresowania
 • Turystyka
 • Narciarstwo
 • Koszykówka
 • Tenis

Jerzy Wojciech Małecki

Jerzy Wojciech Małecki – absolwent „Starego Ogólniaka” z 1991 roku. Polski polityk, bankowiec i samorządowiec, poseł na Sejm VIII kadencji. Od urodzenia jest związany z Piszem. Jest żonaty, ma dwóch synów.
Studia wyższe ukończył na kierunku: Zarządzanie firmą. Przez kilkanaście lat pracował w sektorze bankowym, następnie zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży finansowej i ubezpieczeniowej. W 1998 po raz pierwszy wybrany na radnego rady powiatu piskiego, reelekcję uzyskiwał w 2002, 2006, 2010 i 2014. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego rady powiatu. Wstąpił w międzyczasie do Prawa i Sprawiedliwości, stanął na czele powiatowych struktur tej partii. Został również przewodniczącym Klubu „Gazety Polskiej” w Piszu, sekretarzem NSZZ Pracowników Bankowości „Bankowiec” oraz członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział w Piszu.
W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu z czwartego miejsca na liście PiS w okręgu olsztyńskim. Został wybrany na posła VIII kadencji, otrzymując 5513 głosów. Zasiada w Sejmowych Komisjach: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wielu nauczycieli Piskich szkół to absolwenci "Starego Ogólniaka"

W Zespole Szkół Ogólnokształcących:
 1. Luiza Lewandowska
 2. Krystyna Ciotrowska
 3. Izabela Lebiedzińska
 4. Małgorzata Pomichowska
 5. Małgorzata Karwowska
 6. Iwona Niewczas
 7. Maria Grabowska
 8. Halina Choroś
 9. Andrzej Zadroga
 10. Magdalena Olender-Kapela
 11. Małgorzata Walczyk
 12. Anna Laudańska-Zając
 13. Marta Kuczewska
 14. Sylwia Duda
 15. Wojciech Sołowiński
 16. Agnieszka Tuzinowska
 17. Małgorzata Dycha
 18. Paweł Szczepkowski
W Zespole Szkół Zawodowych m.in.:
 1. Brenda Agnieszka
 2. Czartoryjska Aneta
 3. Duda Marek
 4. Florczyk Ewa
 5. Grosfeld- Brzostowska Katarzyna
 6. Nidzgorska Justyna
 7. Płocica Małgorzata
 8. Szostkowska Elżbieta
 9. Zduńczyk Mirosław
 10. Żarska Agnieszka
W Zespole Szkół Numer 1 m.in.:
 1. Audul-Peżyńska Iwona
 2. Bagińska Agnieszka
 3. Chrostowska Elżbieta
 4. Czartoryjska Aneta
 5. Dobrzycka Beata
 6. Filipkowska Zofia
 7. Geserick Magdalena
 8. Grodzka Hanna
 9. Karczmarz Iwona
 10. Kotlarska Ewa
 11. Kowalczyk-Wądołowska Agnieszka
 12. Poznańska Iwona
 13. Szary Paweł
 14. Tutas Ewa
 15. Żyluk Damian
 16. Kowalczuk Anna
W Katolickiej Szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego m.in.:
 1. Andrzejczyk Barbara
 2. Brenda Agnieszka
 3. Knyżewska Małgorzata
 4. Szymanowska Kamila
 5. Listowska Marta
 6. Matysiak Hanna
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piszu m.in.:
 1. Lipińska Monika
 2. Mielewczyk Anna
 3. Obrycka Bożena
 4. Truszkowska Eliza
 5. Zadroga Iwona
W Gminnym Zespole Szkół m.in.:
 1. Małgorzata Mazurek
 2. Jolanta Kobus
 3. Izabela Rudź
 4. Maciej Żmuda
 5. Małgorzata Laudańska
 6. Ewa Lutek
 7. Celina Bałdyga
 8. Bożena Mieczkowska
 9. Dorota Gajda
Skip to content