Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagrodą Starosty wyróżnione zostały:

Pani mgr Henryka Sawicka
Pani mgr Małgorzata Pomichowska
Z kolei dyrektor ZSO przyznał nagrody następującym pedagogom:

Pani mgr Halinie Choroś
Pani mgr Marii Grabowskiej
Pani mgr Annie Laudańskiej-Zając
Pani mgr Edycie Skulmowskiej
Panu mgr Mariuszowi Górskiemu
Panu mgr Jerzemu Karwowskiemu
Panu mgr Jackowi Sobczakowi
21 października w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Złotym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały: Pani mgr Henryka Sawicka, Pani mgr Daniela Truszkowska, Pani Maria Zielińska. Z kolei mgr Ryszard Wojciech Pawlicki otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Wszystkim nagrodzonym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!