Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, w uznaniu długoletniego dorobku zawodowego, za trud w nauczaniu i wychowaniu młodych ludzi, następującym nauczycielom naszej szkoły nadał odznaczenia państwowe: Pani mgr Krystynie Ciotrowskiej – Srebrny Krzyż Zasługi Pani mgr Małgorzacie Karwowskiej – Brązowy Krzyż Zasługi Pani mgr Izabeli Lebiedzińskiej – Brązowy Krzyż Zasługi Panu mgr Jerzemu Karowskiemu – Brązowy Krzyż Zasługi Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Nagrodą Starosty wyróżnieni zostali: Pani mgr Krystyna Ciotrowska Pan mgr Mariusz Górski Pan mgr Ryszard Wojciech Pawlicki Z kolei Nagrodę Dyrektora ZSO otrzymali następujący pedagodzy: Pani mgr Luiza Lewandowska Pani mgr Izabela Lebiedzińska Pani mgr Magdalena Olender-Kapela Pani mgr Beata Wądołowska Pragnę nadmienić, że wcześniej Nagrodę Dyrektora otrzymali również: Pani mgr Henryka Sawicka, Pani mgr inż. Stanisława Neumann i Pan mgr Zenon Ruszczyński. Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratuluję! Ryszard Wojciech Pawlicki