22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007, na które zaproszeni zostali Andrzej Nowicki – Starosta Powiatu Piskiego i Beata Balicka-Orzoł – przewodnicząca Rady Rodziców. Koniec roku szkolnego, to przede wszystkim podsumowanie wyników nauczania. Średnia ocen w szkole, z uwzględnieniem klas trzecich wyniosła 3,59 i jest nieco wyższa niż w ubiegłym roku (3,45). Oczywiście na taką znaczący wpływ miały stosunkowo dobre wyniki nauczania w klasach maturalnych. Wyróżniające wyniki w klasach pierwszych i drugich osiągnęło 16 uczniów, uzyskując średnią ocen powyżej 4,75. Ze średnią powyżej 4,0 i powyżej jest łącznie 76 osób. Liczba ocen wzorowych ze sprawowania wyniosła 34. Niepokój może budzić zbyt duża grupa uczniów, którzy otrzymali ocenę naganą (łącznie 19). Należy pamiętać o tym, że po zmianach przepisów prawa oświatowego, ocena naganna ma wpływ na promocję do następnej klasy. W grupie klas I-II wyniki współzawodnictwa są następujące: 1. miejsce – klasa IIb – 3,92; 2. miejsce – klasa IIc – 3,58; 3. miejsce – klasa IIa – 3,56. Z uwzględnieniem klas III wyniki przedstawiają się następująco: 1. miejsce – klasa IIIb – 4,46; 2. miejsce – klasa IIIc – 4,07; 3. miejsce – klasa IIb – 3,92; 4 miejsce – klasy IIId i IIIf – po 3,90. Szczególne gratulacje i podziękowania za wyróżniające wyniki należą się następującym uczniom: Klasa Ic: Badysiak Urszula – 4,83; Robaszkiewicz Izabela – 4,83; Siwik Maria – 4,75. Klasa Id: Rogowski Marcin – 4,92; Węcek Rafał – 4,75. Klasa IIa: Mordasewicz Kinga – 4,92; Nosek Karolina – 4,77; Piaszczyńska Olga – 4,76. Klasa IIb: Gajdulewicz Joanna – 5,0; Wyrwas Paulina – 5,0; Żakiewicz Alicja – 4,92; Górska Zofia – 4,82; Polit Katarzyna – 4,75. Klasa IIc: Domasiewicz Milena – 5,0; Olszewska Justyna – 4,83. Klasa IIe: Leszczyński Michał – 4,83. Dziękuję wszystkim tym, którzy swymi sukcesami przyczynili się do promowania naszej szkoły w środowisku lokalnym, jak i województwie. Podobnie jak w latach ubiegłych nauczyciele przygotowywali uczniów do udziału w następujących konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Historycznej, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym, Konkursie Matematycznym “Kangur”, Konkursie Matematycznym “Comenius Logicus”, Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Konkursu Wiedzy o NATO i Strukturach Bezpieczeństwa “Aliante”, a także w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego i Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego. Na słowa uznania zasługują również sukcesy zespołów kabaretowego i teatralnego, działające pod opieką Pani Edyty Skulmowskiej i Pani Anety Śniadej, jak również działalność Zespołu Wolontariuszy ZSO, którymi opiekuje się Pani Maria Grabowska. Podczas “Gali Wilka Piskiego” Paulina Szymańska (tegoroczna maturzystka) została wyróżniona tytułem “Wolontariusz roku 2007”, a z kolei Joanna Chrostwowska i Anna Górska otrzymały pamiątkowe dyplomy. Spośród licznych sukcesów sportowych wymienić należy m.in. udane występy w Mistrzostwach Województwa w Piłce Koszykowej, Biegach Przełajowych i drużynowych zawodach w tenisie stołowym. Na szczególne słowa uznania zasługuje pierwsze miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w koszykówce chłopców, zdobyte przez drużynę ZSO w Piszu w składzie: Łukarz Rumiński, Michał Kibiłko, Dawid Bednarek, Hubert Czyż, Sylwester Łogiński, Marek Łogiński, Adrian Andrzejewski, Grzegorz Ciotrowski, Michał Chojnowski, Dariusz Sienkiewicz, Paweł Zienkiewicz i Bartłomiej Matysiak. Jednocześnie nasza drużyna, trenowana przez Mariusza Górskiego i Pawła Szarego, zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski, które odbędą się we wrześniu 2007 r. w Gorlicach. W tak krótkim podsumowaniu nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Przy tej okazji pragnę podziękować nauczycielom, którzy poświęcając swój wolny czas pomagali uczniom w osiągnięciu wspomnianych sukcesów. Dziękuję im za nieodpłatnie prowadzone zajęcia na kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych i SKS. W imieniu całego grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi w związku z przejściem na emeryturę pragnę podziękować za długoletnią i pełną poświęcenia, wzorową pracę – Pani Stanisławie Neumann i Panu Zenonowi Ruszczyńskiemu. Pani S. Neumann pracuje w naszej szkole od 1980 r. Nie sposób przecenić jej zasług dla ZSO. Przygotowywani przez nią uczniowie wielokrotnie odnosili sukcesy na szczeblu okręgowym i centralnym w Olimpiadzie Biologicznej i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, rozsławiając tym imię szkoły i przyczyniając się do tego, że osiągała ona wysokie wyniki w różnych rankingach. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej była nagradzana Nagrodą Ministra, Kuratora, Starosty i wielokrotnie Nagrodą Dyrektora. Z kolei Pan Z. Ruszczyński od blisko 20. lat związany jest z naszą szkołą, początkowo jako nauczyciel dochodzący, a od kilku lat w pełnym wymiarze zatrudnienia. Ma również duże zasługi w propagowaniu wiedzy ekonomicznej. W tym okresie był nauczycielem przedmiotów zawodowych w liceum ekonomicznym, działającym w strukturach ZSO, takich jak: ekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, handel, finanse i towaroznawstwo. Od kilku lat jest nauczycielem podstaw przedsiębiorczości. Dyrekcja szkoły i rada pedagogiczna pożegnała ks. Jarosława Salikowskiego, który wkrótce obejmie parafię w Kosewie koła Mikołajek. Nowemu proboszczowi życzymy sukcesów w działalności duszpasterskiej. Ryszard W. Pawlicki