W dniach 25-26 września 2005r. młodzież naszej szkoły brała udział w zbiórce pieniędzy organizowanej przez ,,Caritas” Ełk na zakup sprzętu dla szpitali. Zebrano 304,81 zł. Wszystkim biorącym udział w akcji i ofiarodawcom bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji i wsparcie finansowe.

Szczególne podziękowania składamy uczniom naszej szkoły: Weronice Pieloch, Izabeli Łysoń, Milenie Laskowskiej, Sandrze Gąsiewskiej, Elizie Lipińskiej, Sebastianowi Wolskiemu, Mariuszowi Krystjaniakowi. Mateuszowi Bylica, Karolinie Pisiak, Piotrowi Januszko i Łukaszowi Nowak.

Opiekunami młodzieży były: mgr Maria Grabowska i Anna Sikorska.

Maria Grabowska