Zdawalność maturalna

Wyniki egzaminu maturalnego w powiecie piskim według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

Powiat piski – Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach

Skip to content